Edukacja i dobra zabawa!

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne do zapoznania się ze światem zwierząt w Naszym mini zoo DonkeySzot w Rogozinie.

W programie przewidujemy:

Zwiedzanie połączone z zabawą i edukacją

1. Przedstawienie dzieciom mieszkańców naszego mini zoo
 • PRAWDA CZY MIT? – weryfikowanie przez dzieci podanych informacji
 • WIESZ CO JEM? – zabawa dydaktyczna – przyporządkowanie pokarmu spożywanego przez dane zwierzę
 • CO MASZ DLA MNIE DOBREGO? – kontakt ze zwierzętami, karmienie, zabiegi pielęgnacyjne
2. Próbowanie swoich sił przy dojeniu krowy i kozy
 • zajęcia praktyczne dla dzieci, a przy tym kilka słów na temat mleka i różnicach w budowie wymion
3. Pokonywanie edukacyjnej ścieżki sensorycznej
4. Czas na zabawę – do dyspozycji dzieci plac zabaw i dmuchaniec ze zjeżdżalnią
Pobierz ofertę!

Bloki tematyczne do wyboru:

1. Poznajmy się bliżej – przedstawienie naszych podopiecznych z bliska, do wyboru następujące gatunki zwierząt:
 • osioł – podobieństwa i różnice między osłem, a koniem
 • lama i alpaka – podobieństwa i różnice między lamą i alpaką
 • owce i kozy – podobieństwa i różnice okrywy włosowej
 • zwierzęta miniaturowe – rozpoznawanie raciczek i kopyt
2. Mój przyjaciel osioł – wzbudzanie empatii do zwierząt, uświadamianie potrzeby opieki człowieka nad zwierzętami
 • ukazanie zwierząt jako istot żywych, które tak samo jak człowiek czują
 • ukazanie zwierząt jako istot, które mogą zostać przyjacielem człowieka
 • zajęcia praktyczne – zapoznanie się z zagrodą dla osłów, przyrządami niezbędnymi do pielęgnacji, czesanie osła, czyszczenie kopyt
3. Skąd Ty jesteś – poznawanie mapy świata na przykładzie zwierząt zamieszkujących w mini zoo
 • zapoznanie się z krajami pochodzenia naszych podopiecznych
 • zajęcia praktyczne – przyporządkowanie poznanych zwierząt do odpowiedniego kraju, w którym mieszka
4. Ile mamy zmysłów? – poznawanie zmysłów podczas pokonywania ekologicznej ścieżki sensorycznej
 • zagadki sensoryczne – odgadywanie, jakich zmysłów trzeba użyć przy podanych bodźcach
 • odtwarzanie odgłosów zwierząt poznanych w mini zoo i zgadywanie do kogo należą
4. Warsztaty plastyki – tworzenie portretów zwierząt
 • wykonywanie portretów podanych zwierząt z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych
 • zabawa „tropiciel zwierząt”
Zobacz reportaż z wycieczki szkolnej!

Program dostosowany jest do wieku uczestników

Program może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych