Regulamin DonkeySzot Mini ZOO Rogozina

• Zwiedzający Zoo są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu i wskazań personelu.
• Wykupione bilety należy zachować do kontroli.
• Dzieci do lat 10 mogą przebywać w  Mini Zoo tylko pod opieką dorosłych.
• Zorganizowane wycieczki dzieci i młodzieży zwiedzają Mini Zoo tylko pod opieką dorosłych odpowiadających za właściwe zachowanie uczestników.
• Osobom naruszającym przepisy regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilety w przypadku, gdy będą zmuszone opuścić Mini Zoo.
Zabrania się:
 • Wstępu osobom nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu.
 • Wstępu z balonami.
 • Wprowadzania rowerów i jazdy na nich, jazdy na hulajnogach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach i innych urządzeniach.
 • Wchodzenia na bariery, ogrodzenia, na zaplecza i do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.
 • Sadzania i stawiania dzieci na ogrodzeniach i barierkach oraz wkładania rąk i nóg za te zabezpieczenia.
 • Karmienia zwierząt.
 • Drażnienia zwierząt.
 • Wrzucania na wybiegi wszelkich przedmiotów.
 • Hałasowania i korzystania z odbiorników radiowych, magnetofonów, odtwarzaczy, głośników itp.
 • Niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 • Palenia tytoniu na terenie całego Zoo.
 • Przebywania na terenie Zoo przed i po ustalonych godzinach zwiedzania.
 • Handlu oraz rozdawania reklam i ulotek.

DonkeySzot Mini Zoo nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy.